100%
تخفیف

مجموعه رایگان کتاب های مفید 5

لیست کتاب ها :

  • قدرت نامحدود – آنتونی رابینز
  • مدیریت زمان – شاهین شاکری
  • مهارت های ارتباطی میان فردی – ایرج هاشمی
  • نیمه تاریک وجود – وین دایر
  • هنر درمان – دکتر اروین یالوم
1
9000 – رایگان!