100%
تخفیف

مجموعه رایگان کتاب های مفید 5

لیست کتاب ها :

  • قدرت نامحدود – آنتونی رابینز
  • مدیریت زمان – شاهین شاکری
  • مهارت های ارتباطی میان فردی – ایرج هاشمی
  • نیمه تاریک وجود – وین دایر
  • هنر درمان – دکتر اروین یالوم
1
9000 – رایگان!
100%
تخفیف

مجموعه رایگان کتاب های مفید 3

لیست کتاب ها :

  • سنگفرش هر خیابان از طلاست
  • شناخت طبیعت انسان
  • شهامت
  • ضمیر ناخوداگاه
  • قانون توانگری

 

2
9000 – رایگان!