آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

100%
تخفیف
13
3000 – رایگان!
دانلود رایگان کتاب درمان به روش هامیوپتی
100%
تخفیف
6
3000 – رایگان!
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9000 – رایگان!
1
9000 – رایگان!
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9000 – رایگان!
3
9000 – رایگان!
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9000 – رایگان!
2
9000 – رایگان!
100%
تخفیف
5
19000 – رایگان!

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند 11

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

100%
تخفیف
13
3000 – رایگان!
دانلود رایگان کتاب درمان به روش هامیوپتی
100%
تخفیف
6
3000 – رایگان!
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9000 – رایگان!
1
9000 – رایگان!
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9000 – رایگان!
3
9000 – رایگان!
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
9000 – رایگان!
2
9000 – رایگان!
100%
تخفیف
5
19000 – رایگان!

مجله استادیار

مجله